Koncepcja zrównoważonego rozwoju

Zrównoważony rozwój nie posiada jednolitej, zunifikowanej definicji. Główną ideę zrównoważonego rozwoju opisuje Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju z 1987 r., w którym stwierdzono, że zrównoważony rozwój oznacza zaspokajanie potrzeb obecnych pokoleń bez równoczesnej utraty szans pokoleń przyszłych.

Szersze zainteresowanie koncepcją możliwe było dzięki tzw. strategii rozwoju świata - Agendzie na rzecz rozwoju zrównoważonego rozwoju (Agenda 2030). Niniejsza Agenda wyznacza solidarność międzypokoleniową, w tym m.in. w ramach poszukiwaniu procesów umożliwiających wzrost gospodarczy przy równoczesnym zmniejszaniu oddziaływania negatywnego w ramach trzech filarów: gospodarki • społeczeństwa • środowiska.

Agenda 2030 została przyjęta w 2015 r. przez 193 państwa Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i składa się z 17 celów oraz powiązanych z nimi 169 zadaniami. Co istotne, zgodnie z obecnymi wymogami prawnymi, realizacja celów Agendy przez biznes jest dobrowolna.

Według Agendy 2030, zrównoważony rozwój musi skoncentrować się na tzw. zmianach transformacyjnych, określanych jako 5P:
1. People (ludzie),
2. Planet (planeta),
3. Prosperity (dobrobyt),
4. Peace (pokój),
5. Partnership (partnerstwo).


Cele Agendy 2030

Zielony Ład

W przypadku państw Unii Europejskiej, swoistym motorem zmian są strategie wdrażane na poziomie wspólnoty.

Obecnie dla dziedziny klimatu i środowiska jedną z ważniejszych strategii UE jest tzw. Europejski Zielony Ład (Green Deal) zainicjowany przez Komisję Europejską 11 grudnia 2019 r., którego głównym celem jest stworzenie nowoczesnego kontynentu neutralnego dla klimatu, tj. o zerowym poziomie emisji gazów cieplarnianych netto w 2050 r.

Zielony Ład to również szereg regulacji bezpośrednio transformujących przemysł kosmetyczny. Inicjatywa stawia przed branżą m.in. takie wyzwania jak implementacja Strategii Plastikowej determinującej ponowne wykorzystanie opakowań kosmetycznych (wspierając zasadę Reduce-Reuse-Recycle w ramach koncepcji gospodarki obiegu zamkniętego) czy harmonizacji oznakowań produktów naturalnych.

Wierzymy, że sukces wdrożenia koncepcji zrównoważonego rozwoju oraz stretegii Zielonego Ładu będzie możliwy dzięki współpracy i zrozumieniu trzech grup interesariuszy: regulatorów, przedsiębiorców oraz konsumentów.

Nasze działania środowiskowe

AVA to naturalność, nauka, innowacje. Tradycja jest siłą marki. Dziedzictwo i doświadczenie to ważne składowe rynkowej rozpoznawalności i wiarygodności firmy. Ważne jest dla nas jednak, by trzymać rękę na pulsie współczesnych trendów i zmieniających się oczekiwań konsumentów. Przeszłość i przyszłość znajdują wspólny mianownik w tym co tu i teraz.

Jako firma rodzinna rozumiemy co to jest biznes społecznie odpowiedzialny i bierzemy odpowiedzialność za nasze funkcjonowanie oraz otaczające nas środowisko naturalne i społeczne.

Wierzyliśmy w ekologiczne rozwiązania na długo zanim naturalność stała się wiodącym kosmetycznym trendem.


Już w 2008 roku Laboratorium Kosmetyczne AVA jako pierwsza polska firma kosmetyczna stworzyło serię kosmetyków naturalnych i organicznych certyfikowanych przez niezależną, międzynarodową instytucję – ECOCERT. Po dziś dzień, opracowywane we własnym zakresie receptury produktów pielęgnacyjnych wykorzystują wyłącznie najbardziej wartościowe surowce i składniki, których pozytywne i skuteczne oddziaływanie na skórę zostało dowiedzione naukowo.

Nasze obecne działania środowiskowe ukierunkowane są na 6 głównych filarów:

 • OZE i energooszczędność

  W 2021 roku uruchomiliśmy własną instalację fotowoltaiczną pozwalającą na pokrycie ponad ⅓ energii elektrycznej zużywanej rocznie w zakładzie produkcyjnym. W zakładzie wykorzystujemy wyłącznie oświetlenie energooszczędne LED oraz kompensujemy moc bierną elektryczną maszyn produkcyjnych i elektroniki. Podejmujemy kolejne działania optymalizujące zużycie energii, w tym m.in. implementację automatyki budynkowej (BMS) i oraz rekuperację energii w procesie produkcyjnym.

 • Ochrona zasobów wodnych

  Nowoczesny budynek produkcyjny uruchomiony w 2020 roku oraz reorganizacja procesu technologicznego pozwoliła na oszczędność zasobów wodnych i redukcję niebieskiego śladu wodnego. W firmie prowadzimy badania nad optymalizacją procesu uzdatniania i oczyszczania wody oraz przygotowujemy się do zamknięcia obiegu wody technologicznej. Równolegle monitorujemy parametry ścieków pochodzących z procesu produkcyjnego.

 • Opakowania i recykling

  Stale zwiększamy udział opakowań posiadających certyfikat FSC®, gwarantujących ochronę zasobów leśnych i pozyskiwanie drewna zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W 2021 roku ponad połowa sprzedanych naszych produktów nadawała się w pełni do recyklingu. Stosujemy również ekologiczne lub odzyskane z obiegu wtórnego wypełniacze do paczek. Ograniczamy druk materiałów targowych oraz promocyjnych (ulotki/katalogi) na rzecz wersji elektronicznych.

 • Składniki

  Nasze kosmetyki składają się w większości z naturalnych i organicznych składników, które pozyskiwane są zgodnie z poszanowaniem środowiska i kultury pracy. Weryfikujemy certyfikaty producentówi dostawców, co pozwala nam na pewność co do jakości oraz braku testowania surowców czy półproduktów na zwierzętach.

 • Łańcuch dostaw

  Opakowania, które wykorzystujemy produkowane w większości przez polskich producentów, co wpływa na niższą emisję CO2 w transporcie. Współpracujemy z dostawcami oraz klientami w celu optymalizacji tras spedycyjnych. Nie sprowadzamy materiałów z Chin.

 • Codzienna praca

  W firmie stosujemy dystrybutory z wodą. Pamiętamy, że ochroną należy obejmować również kulturę pracy. Respektujemy potrzeby naszych pracowników, pamiętając o rodzinnych podstawach firmy. W 2023 roku opublikujemy nasz pierwszy raport ESG.

Nasze cele na 2025

Wierzymy, że dalszy rozwój firmy musi odbywać się w sposób wyłącznie zrównoważony. 🌍

Laboratorium Kosmetyczne AVA stawia sobie szereg ambitnych celów, które wymagać będą wspólnego zaangażowania, w tym naszych partnerów biznesowych i klientów.

 • 100% recyklingu wody pochodzącej z procesu technologicznego (uruchomienie obiegu zamkniętego wody w zakładzie). Wdrożymy kilka linii kosmetyków bezwodnych takich jak szampony, dezodoranty, kremy czy balsamy w kostce.
 • 51% zużywanej energii elektrycznej będzie pochodzić z własnych źródeł OZE, a pozostała część w ramach zakupu zielonej energii. Ogrzewanie wody użytkowej wykorzysta w pełni energię elektryczną.
 • 51% opakowań będzie posiadać certyfikat FSC®. Równolegle zmniejszymy wielkość opakowań i ograniczymy zużycie papieru w firmie. Zintensyfikujemy własne działania związane z zalesianiem.
 • 51% opakowań z tworzyw sztucznych będzie wykonane z materiałów odnawialnych lub z recyklingu / odpadów post-konsumenckich (np. PCR). Zrezygnujemy z wykorzystania folii i plastików ochronnych.
 • 25% z łącznego transportu służbowego oraz spedycyjnego wykorzysta niskoemisyjny transport drogowy elektryczny lub kolejowy.

Powyższe cele i działania wyznaczono na podstawie analiz wpływu przedsiębiorstwa na środowisko oraz strategii rozwoju firmy. Jako Laboratorium Kosmetyczne zdecydowanie popieramy działania prowadzące do rozwoju zrównoważonego, a także wdrożenia Zielonego Ładu. Samodzielnie dążymy do charakteru przedsiębiorstwa neutralnego klimatycznie. Oczekujemy, że nasi partnerzy, klienci oraz dostawcy także dostosują się do nowej, odpowiedzialnej rzeczywistości.

Nasze cele na 2030

Rok 2030 oznacza dla nas jedno - AVA neutralna klimatycznie. 🌎

 • 100% ścieków przemysłowych oraz bytowych będzie poddawana oczyszczaniu w ramach lokalnego zakładu oczyszczalni ścieków.
 • 100% zużywanej energii elektrycznej oraz cieplnej będzie pochodzić z własnych źródeł OZE, wspomaganych magazynami energii.
 • 100% opakowań będzie posiadać certyfikat FSC®. Dokumetacja i archiwizacja danych firmowych zostanie przeniesiona całkowicie do chmury.
 • 100% opakowań z tworzyw sztucznych będzie wykonane z materiałów odnawialnych lub z recyklingu / odpadów post-konsumenckich (np. PCR).
 • 100% floty służbowej będzie wykorzystywać napędy elektryczne lub inne zeroemisyjne technologie.

Wierzymy, że rok 2030 przyniesie klimatyczną neutralność działalności Laboratorium Kosmetycznego AVA. Drogę do neutralności klimatycznej można opisać równianiem: emisje przedsiębiorstwa = redukcje + kompensacja. Cel osiągnięmy dzięki pełnej, wewnętrznej gospodarce obiegu zamkniętego, kompensacji emisji pośrednich, niezależności od energetyki konwencjonalnej, w tym całkowitemu ograniczeniu zużycia paliw kopalnych. Jesteśmy przekonani, że wyłącznie ambitne plany mogą wspomóc realizację założeń Porozumienia Paryskiego, a w konsekwencji - zapobiec katastrofie klimatycznej.

Nasi partnerzy

Jesteśmy członkiem i czynnie współpracujemy z:

 • UN Global Compact (ONZ)

  W maju 2022 roku staliśmy się członkiem największej na świecie inicjatywy skupiającej zrównoważony biznes. Z przyjemnością potwierdzamy, że zobowiązujemy się do wspierania Dziesięciu Zasad UN Global Compact (The Ten Principles) dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Niniejsze zasady, a w konsekwencji cele zrównoważonego rozwoju, staną się częścią strategii, kultury i codziennych działań naszej firmy.

 • Fundacja Eco4Life

  Przekazujemy 1% z całkowitej sprzedaży linii Planeta Ziemia na rzecz Fundacji Eco4Life, która wspiera m.in. rozwój techniki i innowacyjności w zakresie działań proekologicznych. Linia Planeta Ziemia to aktywne kosmetyki maksymalnie chroniące środowisko naturalne. Czy można połączyć pielęgnację skóry z ochroną środowiska? Nam się udało.